Sáng tạo

Tin Mới Nhất

NASA sản xuất “vải vũ trụ”

NASA sản xuất “vải vũ trụ”

Loại “vải vũ trụ” kim loại của NASA được tạo ra nhờ kỹ thuật in 3D, tích hợp nhiều chức năng khác nhau vào mỗi …