Phân tích & bình luận

Tin Mới Nhất

Người nghèo Việt Nam đang cần gì?

Người nghèo Việt Nam đang cần gì?

Có ý kiến cho rằng, những khác biệt vùng/miền, giới tính, dân tộc và trình độ học vấn gây nên sự bất bình đẳng giữa …

Lòng vị tha của người nghèo

Lòng vị tha của người nghèo

Trong cuộc sống nhiều khó khăn, lòng vị tha đến từ những con người nghèo khó sáng lấp lánh như hạt ngọc giữa đời. Nhưng xã hội này …