Môi trường

Tổng cục Môi trường: ‘Biển miền Trung đã an toàn về môi trường nước biển và về trầm tích đáy biển’

Tổng cục Môi trường: ‘Biển miền Trung đã an toàn về môi trường nước biển và về trầm tích đáy biển’

Thông tin do ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa ra tại “Diễn …

Tin Mới Nhất